Once Upon A Time

Once Upon A Time

An immortal woman reconnects with a love from her past life.

Genre: Drama , Fantasy , Romance

Actor: Liu Yifei , Yang Yang , Luo Jin , Yan Yi-kuan , Li Chun , Gu Xuan , Zhang Ya Qin , Heming Zhang , Yuzheng Wang

Director: Anthony LaMolinaraXiaoding Zhao

Country: China

Type:

Duration: 109 min

Release: 2017

IMDb: 5.5/10