Zhong guo yi sheng

Zhong guo yi sheng

A group of doctors at a hospital in Wuhan, China are the first in the world to deal with a new disease, COVID-19.

Genre: Drama

Actor: Zhang Hanyu , Oho Ou , Quan Yuan , Yawen Zhu , Jackson Yee , Chen Li , Gao Ge , Zhang Zifeng , Feng Wenjuan , Geng Le

Director: Andrew Lau

Country: China

Type:

Duration: 129 min

Release: 2021

IMDb: 4.7/10

You May Also Like